Nieuwe maatregel voor CO2-reductie

CO2-Rapportage werkgebonden personenmobiliteit.

Heeft jouw bedrijf meer dan 100 werknemers?
Lees op deze pagina wat deze nieuwe maatregel voor jou betekent.

Samen CO2 afremmen

Sta samen met ons voor de uitdaging van klimaatverandering.

Vanaf 1 juli 2024 geldt dat alle werkgevers met 100+ medewerkers informatie geven over woon-werk en zakelijke kilometers die gemaakt zijn, zodat de totale CO2 uitstoot inzichtelijk wordt. Maar wat houdt dit precies in? En wat betekent dit voor jou?

Frequently Asked Questions

Wat houdt de CO2-rapportage werkgebonden personenmobiliteit precies in?

De CO2-rapportage werkgebonden personenmobiliteit is een maatregel van het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen.

Het verplicht werkgevers met 100+ werknemers jaarlijks gegevens over mobiliteit te rapporteren met als doel de CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 1,5 megaton te verminderen.

Hiermee krijgen werkgevers inzicht in en controle over de CO2-uitstoot door woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit, waardoor ze kunnen bijdragen aan klimaatveranderingbestrijding.

Voor jou als werkgever met 100 of meer werknemers betekent deze plicht dat je jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit moet rapporteren.

Dit betekent dat je informatie moet verstrekken over het totaal aantal gereisde kilometers door jouw werknemers voor de organisatie, inclusief details over het soort vervoermiddel, het type brandstof en of het om woon-werk- of zakelijke mobiliteit gaat. Reizigers met het OV wordt hier ook in meegerekend.

Deze rapportageverplichting heeft als doel de CO2-uitstoot door werkgebonden personenmobiliteit te verminderen, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.

Als jij, als werkgever, 100 of meer werknemers in dienst hebt, val je onder de rapportageverplichting. Het aantal werknemers wordt vastgesteld door de werknemers van al jouw vestigingen met hetzelfde KvK-nummer bij elkaar op te tellen.

De peildatum voor het bepalen van het aantal werknemers is 1 januari van het jaar waarover je moet rapporteren, en het maakt niet uit of het aantal werknemers gedurende het jaar verandert.

Om onder deze plicht te vallen, moet jouw organisatie financiële vergoedingen, vervoersbewijzen voor openbaar vervoer, fietsen, bromfietsen, personenauto’s, motorfietsen of andere mobiliteitsvoorzieningen beschikbaar stellen voor woon-werkmobiliteit of zakelijke mobiliteit, en hiervoor administratie bijhouden.

Als je reiskosten vergoedt als onderdeel van een uitruilsysteem of cafetariamodel, val je ook onder de rapportageverplichting. Vestigingen buiten Nederland vallen niet onder deze rapportageverplichting.

Je kunt vaststellen hoeveel werknemers jouw organisatie heeft door te kijken naar wie op 1 januari van het jaar waarover je moet rapporteren, op grond van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling ten minste twintig uur betaalde arbeid per maand verricht voor jouw organisatie of rechtspersoon.

Dit betekent dat iemand als werknemer wordt beschouwd als deze op 1 januari bij jou in dienst is met een contract dat 20 of meer uren betaalde arbeid per maand garandeert.

Het is belangrijk op te merken dat werknemers die na 1 januari in dienst treden, niet worden meegeteld om vast te stellen of jouw organisatie onder de rapportageverplichting valt.

Dus, voor het bepalen van het aantal werknemers, tel je alleen de werknemers die op de peildatum, 1 januari van het rapportagejaar, aan de criteria voldoen.

Bekend met dit onderwerp

Wij hebben ervaring met het maken van CO2-rapportages

Download deze one pager voor meer details en lees waar wij jou precies mee kunnen helpen. Je ziet hier een aantal door ons gemaakte CO2-dashboards.

Waar kunnen wij jou mee helpen?

In samenwerking met jouw bedrijf helpen wij jou met:

Het verkrijgen van inzicht

Het rapporteren naar de overheid

Sturen op KPI's om CO2-uitstoot te verminderen

Hoe sluit dit aan op onze missie en visie?

De CO2-Rapportageplicht sluit aan bij onze missie en visie.

Onze missie is om data van strategisch belang te maken en organisaties in staat te stellen inzichten te verkrijgen die leiden tot positieve en duurzame impact.

Onze visie is gericht op het realiseren van positieve impact door data en analytics, gecombineerd met een passie voor duurzaamheid.

Direct contact

Wij lichten graag de CO2-rapportageverplichting verder toe en kijken gelijk naar de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Bel ons gerust op: +31 6 213 342 31 of vul ons contact formulier in.

Door de CO2-uitstoot in verband met personenmobiliteit te verminderen, dragen wij bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk, wat past bij onze visie van duurzaamheid.

De verplichting om gegevens over mobiliteit te rapporteren past bij de focus op verantwoord gebruik van data.

Door organisaties te helpen de CO2-uitstoot te verminderen, draagt deze verplichting bij onze missie om organisaties in staat te stellen positieve en duurzame impact te realiseren.

Ontdek waar we jouw bedrijf nog meer mee kunnen helpen op gebied van Data- Management & Analytics.

Delivering maximum value with impactful data

Wij helpen je graag de maximale waarde uit jouw data te halen. Dit om de weg vrij te maken naar een datagedreven organisatie die op basis van impactvolle inzichten beslissingen neemt.

Klik op een service voor meer details