, ,

Azure Enterprise Ready Analitics-Architecture (AERAA)

AERAA deel 1

Dit behandelen we:

Een vooraf uitgewerkte Enterprise Analytics architectuur is een belangrijke voorwaarde voor het succesvol migreren van een on-premises Analytics omgeving naar de cloud. Een migratie naar de cloud zorgt voor o.a. snelheid, efficiëntie en kostenbesparing.

In drie blogs nemen we jullie mee naar de verschillende onderdelen van AERAA. In deze eerste blog kijken we vooral naar de governance en beschrijft de Wat en Hoe vraag.
In de tweede blog zal vooral gaan over de architectuur en de achterliggende technologie. In de derde en laatste onderwerp van de blog gaan we in op de gebruikers middels selfservice analystics en security aspecten. Met deze blog gaan we dieper in op AERAA om te begrijpen hoe deze entiteiten samenwerken en uiteindelijk een meerwaarde geven voor ondernemingen die AERAA te overwegen.

Fundament om waarde te creëren uit data

In bijna elke branche wordt het gebruik van analytics steeds intensiever. We hebben nu toegang tot meer gegevens dan ooit tevoren en dankzij goedkope opslagopties voor een betaalbare prijs. Voeg daarbij een groeiende lijst van gebruiksvriendelijke technologieën voor toegang tot en analyse van gegevens en het is geen wonder deze technologische ontwikkelingen een onmiskenbaar effect hebben op het gebruik van analytics en snel heeft verspreid over de afdelingen binnen een organisatie.

Waar we zien dat op een financiële afdeling miljoenen rijen gegevens worden gevisualiseerd ter ondersteuning voor het nemen van betere beslissingen, zien we zorgmanagers gebruik maken van analytische modellen waarin patiënt- en ziektekenmerken worden gecombineerd wat leidt tot betere dagelijkse klinische beslissingen met betrekking tot diagnostische en behandelingsstrategieën. Tegelijkertijd gebruiken data scientists ‘big-data’ analysis voor wetenschappelijk onderzoek waarbij datasciences toepassingen worden gebruikt voor betere voorspellingen van ziektes.

De grote uitdaging is ervoor te zorgen dat al deze inspanningen nauwkeurig, afgestemd en efficiënt zijn voor uw organisatie, maar hoe weet je dat de analytische processen en het beheer hieromheen zo efficiënt mogelijk worden ingezet?

Zonder een duidelijke analytics-governance is deze er niet. Als u ziet welke voordelen het beheer op het beleid rond data-beheer en data-governance geeft, is het logisch om deze voordelen ook toe te toepassen bij het beleid en procedures rond het analytics proces. Data governance geeft structuur en beleid rond het gebruik van data in een organisatie. Analytics-governance kan op dezelfde manier controle uitoefenen waarop analytics projecten worden geïmplementeerd en ingezet.

Het Azure Enterprise Ready Analytics framework (AERAA) bevat alle elementen die nodig zijn voor het succesvol beheren van een analystics enterprise omgeving binnen een organisatie.

Laten we eens kijken naar de belangrijkste elementen van het AERAA-framework.

1. Governance

1.1 De drie-eenheid voor succes in de Azure Enterprise Ready Analytics Architecture: mensen, processen en technologie.

De Azure Enterprise Ready Analytics Architecture (AERAA) geeft kaders, in de vorm van principes en richtlijnen in één data analytics-architectuur. Microsoft heeft gelukkig begrepen dat mensen en processen minstens zo belangrijk zijn buiten dat het framework ook een voorname plek biedt voor technologie, In deze blog gaan we hierom dieper in op het governancemodel van het Azure Enterprise Ready Analytics Architecture framework.

Data product

Hierin worden drie groepen gedefinieerd:

 • Data Product-teams (DPT)
  Bestaat uit meerdere scrum teams met een mix van specialisten. De focus ligt op het leveren van informatieproducten op basis van beschikbare of herbruikbare componenten die een gewenst bedrijfsresultaat (waarde) leveren.
 • Data Platform Core Services (DPCS)
  Is de abstratielaag van bronsystemen die het Data Product-team toegang geeft tot herbruikbare componenten. Bestaat uit meerdere scrum teams bestaande uit een mix van specialisten met focus op bron-ontsluiting van het dataplatform
 • Cloud Platform Team (CPT)
  Het Cloud team welke al gebruik maakt van het Microsoft Cloud Adoption Framework
  De DPCS en het DPT team kunnen bestaan uit een of meerdere scrumteams, die op hun beurt een mix zijn van verschillende specialisten (data-analist, -engineer, -scientist, -architect, tester en scrummaster) hebben die op hun taak zijn toegesneden en worden gemanaged door een dataplatform- of analytics Product Owner.

1.2 Data product teams

De data product teams vormen een belangrijke eenheid binnen de AERAA. De belangrijkste deliverable is waarde creëren door opleveren van informatieproducten. Ze creëren deze waarde doorgaans in nauwe samenwerking met belanghebbenden (stakeholders) en ontwikkel-teams. Zo ontstaan er geconvergeerde teams die samen alles weten over IT en business. Dankzij die veelzijdigheid worden er snellere resultaten geboekt die voldoen aan de informatiebehoefte van de eindgebruiker. In eerste instantie beoordelen data product teams beschikbare en/of herleidbare componenten in de datacatalogus en kijken waar deze zo effectief, wellicht voor meerdere doeleinden ingezet kunnen worden. Ontstaat er een verzoek voor het ontsluiten of analyseren van een geheel nieuwe databron, dan dient het Data product team het verzoek in bij het Data platform core services voor het ontsluiten van een nieuwe gegevensbron. Een informatieproduct wordt gedefinieerd als een project dat een bepaald gewenste waarde (bedrijfsresultaat) zal opleveren. Het kan iets eenvoudigs zijn, zoals een rapport, ad-hoc analyse in Spark of helemaal tot aan een gedistribueerde applicatie (bijv. Kubernetes) die dataservices levert voor downstream-applicaties.

1.3 Data platform core services (DPCS)

DPCS kan worden gezien als een abstractielaag van bronsystemen en het beschikbaar stellen van herbruikbare componenten waar het Data product team toegang toe heeft. De belangrijkste deliverable van dit team is het ontwikkelen van een data-catalogus en het bewaken van het dataplatform met betrekking tot governance en prestaties. Een belangrijke maatstaf voor succes is het bewaken van de datakwaliteit en zorgen voor continuïteit met gebruik van een DevOps omgeving. DPCS leunt op de services en ondersteuning van het Cloud Platform Team (CPT), die verantwoordelijkheid is voor de gehele governance van het cloudplatform. 

In het tweede gedeelte van deze blog gaan we in op services binnen AERAA.

Wil je na het lezen van deze blog aan de slag met AERAA in jouw organisatie? Neem dan contact op met Ronald Schilperoort ronald@medicineforbusiness.nl

Deel dit artikel

Officiële opening van TITAAN in Den Haag

activiteiten

Op 7 september vindt de officiële opening van TITAAN plaats.

We nodigen je uit om samen met oprichters en marktleiders uit verschillende sectoren één van de grootste innovatiehubs van Nederland persoonlijk te ervaren. Het is een plek waar ideeën bloeien en innovatie gedijt.

Join the grand opening!

Onze favoriete artikelen
Podcast
Wij maken een podcast!
Medicine for Business maakt een podcast waarin er met
specialisten gepraat wordt over de zorg van de toekomst.
Ontdek